FAQs

Hovedkategori: Registrering
  1. Er det mulig for ett firma å registrere seg flere ganger?
  2. Har privat- eller sluttkunder tilgang til denne nettbutikken?

Er det mulig for ett firma å registrere seg flere ganger?

Nei, det er kun mulig å registrere seg (logge seg inn) én gang.


Har privat- eller sluttkunder tilgang til denne nettbutikken?

Det er kun forbeholt våre handelspartnere å handle fra våre nettsider. Privat- eller sluttkunder har ingen andgang.

© 2001-2020 Delticom AG - dinedekk.com - swebc28